Výzkum potřeb onkologicky nemocných

V Amelii pokračuje snaha o lepší zmapování psychosociálních potřeb onkologicky nemocných v ČR. 

Navazuje se tak na proběhlý výzkum potřeb z roku 2016, kde byly potřeby identifikovány. V letošním roce se výzkum zaměřuje na jejich naplňování. Hledá tedy odpovědi na to zda a jak jsou potřeby onkologicky nemocných v ČR naplňovány.

7.8. proběhla první fokusní skupina, kde se sešly ženy se zkušeností s rakovinou se socioložkou a zaměřovaly se právě na tyto otázky. V plánu je druhá – mužská – fokusní skupina a dotazníkové šetření, které proběhne na podzim 2018.

V tuto chvíli hledáme muže, kteří prošli rakovinou a nejsou v aktivní léčbě pro druhou fokusní skupinu, která proběhne koncem srpna v Praze. Zájemci se mohou hlásit na psycholog@amelie-zs.cz.

Výstupy mapování budou všem k dispozici.

Menu
Centra