Vyšší odpočet za dary i v roce 2023

Dobrá zpráva pro všechny dárce

Jsme velmi rádi, že Asociace veřejně prospěšných organizací ČR  funguje.

I díky jejímu lobbingu se podařilo prosadit, že se dary i za rok 2023  budou moci odpočítávat ze základu daně a to do výše až 30 %. Darování tedy zůstává dál atraktivní, i přes inflaci a další vnější nepříznivé okolnosti.

Z informací AVPO ČR: „Představitelé vládní koalice vyslyšeli opakované žádosti a do tzv. konsolidačního balíčku, který aktuálně projednává Poslanecká sněmovna, zařadili i prodloužení vyššího daňového zvýhodnění pro dárce o další rok – tedy pro zdaňovací období 2023.

V praxi to bude znamenat, že soukromí dárci podporující veřejně prospěšné organizace budou mít možnost si o hodnotu těchto darů snížit svůj daňový základ pro výpočet daně z příjmu, a to opět až do výše 30 % daňového základu.“

Snad se tedy dobrá věc povede!

 

Menu
Centra