Výsledky Amelie 2019

Aneb skutečně pomáháme žít život s rakovinou

Všechny aktivity Amelie, z.s. se zaměřují dle jejích vizí a poslání. To podle nich se plánují jednotlivé aktivity, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé.

A jak to je s výsledky?

  • Centra Amelie v roce 2019 kontaktovalo několik stovek osob – onkologicky nemocných nebo jejich blízkých a to ve více jak 4 tisících kontaktů. Využili odborného poradenství psychologů, psychoterapeutů, sociálních pracovníků a dalších profesionálů.
  • Dobrovolníci docházeli za nemocnými do pěti nemocnic a do Center Amelie a tam v jejich prospěch odpracovali více jak 1.200 hodin práce ve více jak 7 tisících kontaktů.
  • A do on-line přednášek se zapojilo 241 účastníků a více než 2 stovky lidí přišlo za workshopy, přednáškami a besedami, které byly zaměřené na život s rakovinou.
  • Také se podařilo vydat celkem 4 brožury a novinky ze zdravotně sociální oblasti to ať už zcela nové nebo v reedici a tak podpořit informovanost odborné i laické veřejnosti.

Jenže nejde jen o kvantitu, jde hlavně o kvalitu. I zde dle zpětných vazeb zvenku i zevnitř víme, že neselháváme. 

Amelie pomáhá žít život s rakovinou a zprostředkuje psychosociální pomoc onkologicky nemocným i jejich blízkým v ČR.

 

Menu
Centra