Výroční zpráva 2015

Amelie, z.s. již má Výroční zprávu za rok 2015. Najdete v ní vše, co se v minulém roce v Amelii dělo a na co se vynakládaly prostředky, které měla Amelie k dispozici, součástí zprávy je i účetní závěrka včetně příloh a také zpráva auditora. Zpráva je ke stažení níže.

Menu
Centra