Výlet do Plas – návštěva kláštera Cisterciáků

17.8.2023 v 9,15 hodin

  • Sraz na autobusovém nádraží v Rakovníku.
  • Pojedeme autobusem linka 570 stanoviště 12 do Kralovic – odjezd autobusu v 9.30 hodin.
  • V Kralovicích přestoupíme na autobus směr Plzeň a pojedeme Plas.
  • Navštívíme klášter v Plasích – prohlídka Cisterciáckého kláštera.
  • Podle domluvy můžeme rovněž navštívit Centrum stavitelského dědictví.
  • Zpět do Rakovníka pojedeme autobusem  přes Kralovice – odjezd ve 14,15 hodin.
  • Vycházku povede Jiřina Vecková

Menu
Centra