Výlet do hlubin jeskyně s příběhy

27. 8. 2019, od 8.30

Na sklonku prázdnin se vydáme do Mladče, kde samostatně prozkoumáme jeskyni Podkovu – vezměte si baterky nebo svíčky. Prohlédneme si romantické stavby a krajinu a po cestě dlouhé 4,5 km dojdeme do Bílé Lhoty, kde si odpočineme v krásném arboretu (vstupné je 40/20 Kč). Po cestě nás budou provázet příběhy a legendy a kdo ví, zda na nás nečeká i nějaký poklad. Sejdeme se v 8.20 na autobusovém nádraží, stanoviště 14, odkud v 8.30 odjíždí autobus do Litovle. Návrat do Olomouce nejpozději v 16 hodin.

 

Menu
Centra