Vycházka z Lubné přes Brant kolem Skalky zpět do Lubné

28.4.2022 v  9,15 hodin

  • Sraz na autobusovém nádraží v Rakovníku.
  • Pojedeme autobusem do Lubné – odjezd v 9,30 hodin.
  • Vystoupíme na zastávce v Lubné „Pod vrškem“.
  • Odtud půjdeme směrem k vlakovému nádraží. Před nádražím se dáme vlevo a půjdeme cestou, která je nově osázena stromy až do Brantu.
  • Budeme stoupat nad lom a dále až se napojíme na červenou turistickou značku.
  • Dále půjdeme k rozcestníku „Senecká hora“ a budeme pokračovat směrem na Lubnou.
  • Zastavíme se na „Skalce“ a odtud dojdeme kolem rybníka do Lubné.
  • Zpátky z Lubné pojedeme autobusem.
  • Délka vycházky 8 km.
  • Vycházku povede Jiřina Vecková

Menu
Centra