Vycházka podél Vůznice

30.3.2023 v 9,40 hodin

  • Sraz na autobusovém nádraží v Rakovníku.
  • Pojedeme autobusem do Kamenných Žehrovic linka 577/305, stanoviště 18 – odjezd v 9,50 hodin.
  • Přestoupíme na autobus linka 555 do Sýkořice Luby – odjezd v 10,50 a příjezd v 11,04 hodin.
  • Odtud půjdeme podél potoka Vůznice na zříceninu hradu Jenšov a dále CHKO do Žloukovic.
  • Podél celé cesty by měly být podléšky všech možných barev. Dále je zde lokalita výskytu podbílku šupinatého. Podél Berounky směrem na Žloukovice roste česnek podivný.
  • Ze Žloukovic pojedeme zpět vlakem (odjezd 15,20 hodin).
  • Délka vycházky cca 10 km.
  • Vycházku povede Jiřina Vecková

Menu
Centra