Vycházka na vyhlídku Na Plazích a Šlovické „Lurdy“

23.6.2022 v 10,30 hodin

  • Sraz na autobusovém nádraží v Rakovníku.
  • Pojedeme autobusem do Kostelíka  – odjezd autobusu v 10,45 hodin (stanoviště 11).
  • Z Kostelíka půjdeme na vyhlídku Na Plazích.
  • Z vyhlídky sejdeme po stráni k řece Berounce a půjdeme podél až k Čechovu mlýnu.
  • Nedaleko Čechova mlýna jsou Šlovické „Lurdy“.
  • Po absolvování léčebné kúry budeme pokračovat podél Berounky až ke Skryjskému mostu.
  • Odtud pojedeme do Rakovníka autobusem (odjezd v 16,24 hodin).
  • Vezměte si pevnou turistickou obuv. Budeme scházet ze stráně.
  • Délka vycházky cca 9 km.
  • Vycházku povede Jiřina Vecková

Menu
Centra