Víte, kdo je OZZ

Aktualizováno leden 2018

OZZ je termín pro osobu zdravotně znevýhodněnou a užívají jej hlavně Česká správa sociálního zabezpečení a Úřady práce.

Je určen pro osoby, které nemají nárok na jakýkoli stupeň invalidního důchodu, přesto u nich je pokles výdělečné schopnosti (pod hranicí I. stupně invalidního důchodu). Nejsou tedy zcela zdrávi, což jim zhoršuje přístup k pracovnímu trhu. Osoby, které nemají invalidní důchod a jsou označeny jako OZZ, mají ze strany Úřadu práce nárok na specifické zacházení – například mohou zažádat o místa určená pro osoby zdravotně postižené tzv. OZP či o některé rekvalifikace apod. Výhodou také je možnost odmítnout pracovní místo, které není přizpůsobené zdravotnímu znevýhodnění. O tento statut si je však třeba zažádat a schválení podléhá lékařskému posouzení.

Pokud se vracíte do pracovního procesu po dlouhé nemoci a již téměř nepociťujete zdravotní následky či z jiného důvodu pochybujete, že vám bude přiznán I. stupeň invalidního důchodu, zvažte žádost o statut OZZ. K reálnému zvážení vašich šancí na invalidní důchod vám může pomoci konzultace u sociální pracovnice

Proč je to důležité? Do nedávna šlo při nejistotě podat žádosti o invalidní důchod a OZZ současně. Poslední dobou, tomu však brání metodika České správy sociálního zabezpečení a žádost o OZZ lze podat až po vyřízení žádosti o invalidní důchod. V současných lhůtách pro vyřízení žádostí však může nastat nepříjemná situace na Úřadech práce pro všechny, kdo by do kategorie OZZ spadali, ale nejsou do ní ještě zařazeni. Úřady práce totiž pak nemohou přihlížet ke zdravotnímu stavu člověka po nemoci a musí trvat na svých pravidlech, což může mít za následek i sankční vyřazení z evidence Úřadu práce.

Dobrá příprava na návrat do pracovního procesu může začínat v odborném sociálním poradenství.

Brožura pro návrat do práce

Amelie to rozhodně doporučuje!

Menu
Centra