Tulipánový měsíc 2017

Co vše se děje:

  • Nyní se zpracovává leták a plakát Tulipánového měsíce 2017.
  • Víme, že na mnoha místech se již připravily či připravují obrázky, které poputují na výzdobu nemocnic a ambulancí pro onkologicky nemocné.
  • Stále ještě hledáme dobrovolníky na výzdobu a akce v nemocnicích. Koordinátorky připravují v Praze a Olomouci schůzky s dobrovolníky na polovinu února.
  • Vyzdobíme nemocnice a ambulance v Jihlavě, Kolíně, Liberci, Na Pleši, Olomouci, Praze, Příbrami a Rakovníku a jednáme s dalšími.
  • Podařilo se domluvit prodej květin s internetovým květinářstvím Florea.cz, které zajistí benefiční prodej po celé ČR.
  • Připravují se akce v Centrechv Liberci bude Jarní tvoření (ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou), vystoupení dětského pěveckého sboru a benefiční prodej tulipánů, v Olomouci se připravuje benefiční bazárek, arteterapeutický workshop a divadelní představení, v Praze proběhnou přednášky PhDr. Jiřiny Šiklové, Csc. a doc. MUDr. Petry Tesařové, CSc. a v Rakovníku se půjde opět na výlet.
  • V Praze se na 28.2. připravuje zahájení Tulipánového měsíce, kam jste všichni srdečně zváni. Jeho součástí bude výstava obrazů a také společné tvoření.

Chcete se zapojit a pomoci? Jste srdečně zváni ke společným akcím. Ozvěte se koordinátorkám v Liberci, Olomouci, Praze a nebo Rakovníku.

Menu
Centra