Tulipánový měsíc 2016 úspěšně končí

Děkujeme všem, kdo se jej zúčastnili:

dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas a energii a přiložili ruku k dílu všude, kde bylo třeba,

tvůrcům děl i dílek k výzdobě nemocnic a školám a sociálním zařízením, kde se tak s radostí dělo, 

dárcům malým i velkým, kteří udělali radost sobě nebo blízkým a přispěli na dobrou věc, 

spolupracovníkům, kteří zajistili mnoho nepostradatelných maličkostí i velikostí (za všechny Zdeňce Kuhnové a Pleonu, panu Hodáňovi z kytku.cz, malířce Evě Petrůjové, ale i mnoha dalším),

– a naposled pracovníkům, kteří dali své nasazení a nápady.

Děkujeme vám, bez vás bychom to nedokázali! 

Menu
Centra