Světový den boje proti rakovině

Připadá tradičně na 4.2. a má za cíl nás informovat o této nemoci, jejích příčinách, četnosti jejího výskytu a možnostech jak její léčby tak prevence. Souvisí s ním úzce i Pařížská charta práv pacientů s onkologickým onemocněním, která deklaruje cíl snížení výskytu onkologického onemocnění, prioritu výzkumu a informovanosti.

K tomuto dni se aktivizuje celá řada organizací, které pracují na tomto poli, jako například Liga proti rakovině nebo IPOS a existuje i celosvětové hnutí, ke kterému je možno se připojit vlastní aktivitou.

„Boj proti rakovině“ je v určitém smyslu dvousečný, zejména díky českému jazyku. „Jak bojovat proti něčemu, co je uvnitř mě a mojí součástí?“, jak shrnulo několik pacientů při diskusi na toto téma. Můžeme tak už spatřit i výraz jako Světový den boje proti šíření rakoviny.

Ať je to jakkoli, je to velké téma a neměli bychom ho opominout. V současné době na rakovinu umírá ročně 8,8 milionu lidí na světě, z nich 4 miliony umírají předčasně (ve věku mezi 30 a 69 lety).

Dbejme na prevenci rakoviny – nekuřme, hýbejme se, žijme zdravým životním stylem, nezanedbávejme preventivní prohlídky. Pak máme větší šance.

Menu
Centra