Světový den boje proti rakovině

Připojit k tématu se může každý 4. února

4. února myslíme na všechny, koho se rakovina dotýká – nemocné, blízké, profesionály. Obzvláště v dnešní, na Covid zaměřené době, je to třeba. Musí se upozorňovat na prevenci onkologického onemocnění, zdravý životní styl, potřebu pomoci lidem s kombinací COVID-19 a onkologického onemocnění. To vše proto, aby za pár let, až pandemie Covid bude více pod kontrolou, nepřišel velký nárust počtu onkologicky nemocných jako takových nebo těch ve vyšších stádiích nemoci. Také si můžeme připomenout, že utrpení spojené s nemocí není někde daleko, nehmatatelné a že přese vše, může být učící.

Čísla jako argumenty:

  • přeživších rakoviny je po celém světě více než 48 milionů, v ČR to je téměř 600 tisíc osob
  • na rakovinu každoročně zemře přes 9 milionů lidí, v ČR to je denně 72 osob
  • 10% diagnostikovaných s rakovinou připadá na vrub genetické zátěži, ale téměř 30% užívání tabáku a alkoholu
  • světové roční náklady spojené s rakovinou se odhadují na 1,16 trilionu dolarů, což je číslo o 13-ti číslicích
  • v ČR je ročně nově diagnostikováno okolo 87 tisíc osob s rakovinou, z toho asi 300 dětí

Spolu to zvládneme!

Menu
Centra