Svět odborné psychosociální práce v Amelii

A náhled do něj, který Amelie nabízí všem zájemcům

Amelie kromě přímé práce pro nemocné a jejich blízké, po celou svou existenci realizuje také podpůrnou a informační část psychosociální práce při onkologické nemoci. Ta obsahuje osvětu a vzdělávání v psychosociální péči a podpoře, ale také propojování zdravotní a sociální oblasti.

Příkladem je působení sociálních pracovníků, kteří sledují specifika onkologicky nemocných a dopad onemocnění do sociální oblasti. Pak nejen informovaně intervenují ve prospěch nemocných či blízkých, ale zároveň se snaží o změny v systému. Komunikují s metodiky, zastřešujícími organizacemi, odbornými společnostmi a ministerstvy.

K tomu, aby tato činnost mohla být efektivní a odborná je třeba informací, které hledáme nejen doma, ale i v zahraničí. I proto se Amelie snaží prezentovat informace o České republice v zahraničí a nebo např. přivážet zahraniční odborníky sem do ČR. Novinky a informace o těchto setkáních jsou pak volně dostupné na webu Amelie.

Chceme zlepšovat prostor, ve kterém se žije i s rakovinou.

Menu
Centra