Brožura pro lidi navracející se po rakovině do práce

Studijní materiál je určen jako doplňkový studijní materiál pro účastníky projektu a další zájemce, kteří se chtějí po onkologické nemoci vrátit do práce. Záměrem autorů je příblížit čtenářům některá vybraná témata vztahující se k návratu, změně a udržení si zaměstnání po dlouhodobé nemoci. Cílem předkládaného textu není vyčerpávajícím popisem obsáhnout všechna témata. Studijní materiál máte k dispozice ke stažení po kliknutí na tento odkaz.

Menu
Centra