Spolek Amelie

Amelie, z.s. je zaměřena na onkologicky nemocné a jejich blízké

Funguje od roku 2006, kdy ji založila Pavla Tichá, onkologická pacientka a manažerka. Podařilo se ji získat pro svůj nápad mnoho přátel, nemocných i odborníků. Začala docházet na onkologii jako neoficiální dobrovolník a postupně budovala organizaci, jakou nyní Amelie je.

Spolek Amelie má 17 členů a jeho nadpoloviční většina je z řad onkologicky nemocných či jinak zdravotně postižených. Každého, kdo je v Amelii členem se rakovina nějak dotýká nebo dotkla, proto ví, na čem Amelie pracuje a proč je to důležité.

Amelie, je živý organizmus, který se stále vyvíjí. Vytváří nové projekty, udržuje a mění dlouhodobé.

Pokud vás zajímá více informací o spolku či byste chtěli spolupracovat či se snad stát jeho členy, obraťte se na: info@amelie-zs.cz

 

Spolek Amelie

Složení výkonných orgánů Amelie, z.s.:

Výkonná rada:
Předsedkyně rady a statutární orgán: Šárka Slavíková
Členové rady: Zdeňka Svoboda Kuhnová, Gabriela Böhmová, Michaela Chrdlová, Michal Blažka

Revizní rada:
Předsedkyně revizní rady: Dagmar Bejdlová
Členové revizní rady: Jiřina Vecková, Dina Rišianová

Členů spolku je celkem 20, z toho je nadpoloviční většina zdravotně postižených a proto Amelie je organizací zdravotně postižených.

V prosinci 2015 bylo sdružení Amelie bude transformováno na zapsaný spolek a byla odsouhlasena nová podoba stanov. Poslední drobná změna stanov proběhla v roce 2023.

Základní dokumenty Amelie najdete ke stažení níže:
Stanovy Amelie, z.s.
Registrace u MV ČR
Výpis ze spolkového rejstříku

Zápis z poslední valné hromady spolku

Brožura o Amelii

Menu
Centra