Sleva na dopravě při invaliditě 3. stupně

7. 7. 2022

Od 1. července budou mít invalidé 3. stupně nárok na slevu 50% ve veřejné dopravě, vyjma městské hromadné dopravy. Od 27. 6. budou moci u ČSSZ žádat o QR kód k získání slevy a to:
• elektronicky v rámci e-portálu ČSSZ
• fyzicky na OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno

Nárok na slevu na jízdném se bude prokazovat ukázáním QR kódu a předložením průkazu totožnosti.
Sleva se nijak nedotýká 75 % slevy v dopravě u držitelů průkazů ZTP a ZTP/P. Tyto slevy zůstávají nezměněny.

Na NRZP se obrátilo několik občanů, že se slevou neuspěli, obvykle u autobusových linek. Dopravní společnosti ještě důkladně neproškolily všechny svoje pracovníky. Pokud se vám taková situace stane, je možné kontaktovat oddělení zákaznické podpory státního podniku CENDIS na e-mailu info@oneticket.cz nebo na telefonu +420 222 266 755, které je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Menu
Centra