Rozvoj psychosociální péče a pomoci

Když se lidé osmělí, někdy se nás ptají, co je to ta psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké? A my v Amelii vysvětlujeme, že to je podpora člověka v oblastech, které jsou mimo jeho tělo a nemoc. Protože rakovinou není nemocné jen tělo, ale celý systém člověka a jeho okolí a potažmo i celá společnost.

Nemoc těla ovlivní psychiku, příjem člověka, rozkolísá jeho hodnoty. Vstoupí do hry s jeho okolím, které nějak vyrovnává jeho nemoc, snížené příjmy, fyzické a psychické těžkosti léčby a dalšího života s nemocí. A společnost musí být připravena na nemoci svých lidí, chce jim pomáhat a léčit je, je to i její zájem.

A tak se nemoc stává velkou věcí, která se netýká jen zdravotnictví, vstupují do ní v mnoha úrovních odborníci jako psychologové, sociální pracovníci, ale i obrovské množství úředníků a služeb. To vše se ve svém komplexu dá nazývat psychosociální péčí. Komplexní péče o nemocné prokazatelně snižuje náklady na léčbu a zlepšuje kvalitu života lidí. Proto je důležité rozvoj  přístupu, který míří na celého člověka (ne jen jeho část), ale i na prospěch společnosti, podporovat.

Rozvoj psychosociální péče o onkologicky nemocné nemůže existovat bez provázanosti s dalšími koncepcemi, přístupy. Proto v Amelii působí odborníci, kteří sledují mezioborové koncepce a přístupy, zapojují se do diskusí a připomínkují zákony. Jsou zapojeni v komunikaci s ministerstvy, účastní se pracovních skupin a spolupracují s dalšími organizacemi a odborníky. Zastupují zájmy těch, kdo sami nejsou slyšet.

Tito odborníci také vystupují na konferencích a prezentují to, co Amelie dělá mezi odborníky tak, aby i oni o Amelii a jejích službách pro nemocné věděli. A také zpřístupňují informace laikům tak, aby je mohli sami pro sebe snadno použít – podívejte třeba na sociální práci.

Amelie rozvíjí psychosociální pomoc o onkologicky nemocné a jejich blízké – aby se nám tu všem žilo lépe.

Menu
Centra