Rodičovský příspěvek v roce 2020

Celková výše rodičovského příspěvku se zvýší od 1. 1. 2020 o 80 000 Kč na 300 000 Kč. Navýšení platí pro rodiče, kteří čerpají aktivně rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let k 1. 1. 2020 a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020. Dále se zvyšuje měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péčí na 92 hodin. Dítě je možné umístit do jeslí/dětské skupiny a nepřijde se o rodičovský příspěvek. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje. To může být zásadní pro řadu rodičů v akutní léčbě. Zároveň je třeba pamatovat
na to, že při závažných onemocněních může rodičovský příspěvek být převeden na zdravého rodiče a nemocný může žádat o invalidní důchod nebo v určitých případech čerpat rodičovský příspěvek i invalidní důchod.

Menu
Centra