Rehabilitace hlasu a polykání po nádorovém onemocnění (on-line přednáška)

Přednáška se z technických důvodů nemůže uskutečnit.

V průběhu léta bude na Youtube k dispozici video o této problematice od přednášejícího dr. Kučery.

15. 6. 2021, 18.00

  • co: video se bude věnovat možnostem rehabilitace poruch polykání, hlasu a artikulace, které vznikly v důsledku aktinoterapie nebo chirurgického zákroku pro zhoubné nádory v oblasti hlavy a krku. Bude představen koncept celostního přístupu využívajícího jako základní nástroj senzomotorickou integraci. Cílem této techniky je snaha o kompenzaci při postižení senzitivní inervace, motorických funkcí, hmoty a elasticity tkání.
  • lektor: MUDr. Martin Kučera, specialista ORL, foniatrie – audiologie. Dříve působil na ORL klinice FN v Hradci Králové, nyní má privátní praxi. Spolupracovník Výzkumného centra hudební akustiky HAMU, přednáší senzomotorickou integraci na UPOL v rámci magisterského studia muzikoterapie. Teoreticky i prakticky se věnuje celostním rehabilitačním přístupům v léčbě poruch hlasu, řeči, sluchu a polykání.
  • pro koho: pro zájemce z řad onkologických pacientů, jejich blízkých i široké veřejnosti
Menu
Centra