Onkologicky nemocný v rodině

Amelie pokračuje již 2. rokem v realizaci osvětového a komunikačního projektu Onkologicky nemocný v rodině. Jedná se o workshop pro 8. ročníky ZŠ v rozsahu 2 hodin zaměřený na komunikaci a prevenci. Program ukazuje reálné příklady z praxe, obsahuje krátké video a žáci se interaktivní formou dozvědí, jaké jsou možnosti pomoci při onemocnění a prevence jeho vzniku. Program je zatím realizován pouze v Praze. Ještě máme volnou kapacitu, proto vyzýváme všechny pedagogy, které by projekt zaujal, aby kontaktovali Mgr. Šárku Slavíkovou na emailu info@amelie-zs.cz nebo na tel: 608 458 304.

Menu
Centra