Programové prohlášení vlády

22. 1. 2022

Během ledna 2022 vláda uveřejnila své programové prohlášení.

Celé znění naleznete zde: https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-Petra-Fialy.pdf

Onkologicky i jinak dlouhodobě nemocné zajímá především oblast  zdravotnictví a sociální politiky

Sociální oblast je rozdělena do 3 oblastí:

  • Rodinná politika a zaměstnanost
  • Sociální služby a sociální dávky
  • Důchodový systém

Zdravotnictví se hodlá věnovat těmto 4 oblastem:

  • Financování, ekonomika a role zdravotních pojišťoven
  • Kvalita a dostupnost zdravotní péče
  • Vzdělávání zdravotníků
  • Prevence a výživa – zlepšení zdraví obyvatelstva

Cíle a navrhované změny jsou velmi široké a je otázka zda jsou realizovatelné za jedno volební období.

Menu
Centra