Program Antivirus

6.4.2020

Schválený program Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené mzdové prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci v průběhu pandemie COVID-19 a doufá, že nebudou tak muset sáhnout k propouštění zaměstnanců.

Příspěvek na plnou či částečnou úhradu mezd bude poskytován zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy. Bude náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Pro nárok je třeba splnit tyto podmínky:

  • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce
  • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
  • Týká se firem v podnikové sféře
  • Zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění
  • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvod

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

A – druh překážky:

  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy

B – druh překážky:

  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Podrobný manuál pro zaměstnavatele ZDE

Žádost je možné podat ZDE

Více informací na stránkách MPSV včetně nejčastějších chyb při podání ZDE

Menu
Centra