Námitky u invalidních důchodů

Situace na Okresních správách sociálního zabezpečení i na České správě sociálního zabezpečení není dlouhodobě uspokojivá. Všechna řízení a posuzování invalidních důchodů, průkazů ZTP a příspěvků na péči jsou zdlouhavá a ještě se dále prodlužují, někdy i neúměrně.

V poslední době se setkáváme s tím, že nejsou u řízení dodržovány ani obvyklé lhůty. Mnoho řízení trvá i více než 3 měsíce. Velmi nepříjemné je, že klient nedostane žádné vyrozumění o stavu řízení. Situace má paradoxní dopady například v tom, že nemocný, který dostává dávku hmotné nouze na Úřadě práce se stává pro tamní úředníky podezřelý ze zatajování výsledků řízení. Ani sami úředníci si nepředpokládají, že  je možné čekat i více než 5 měsíců na rozhodnutí o důchodu.

Zvláště zarážející jsou pak některé postupy. Nepochopitelné je, proč je nařizován nový zdravotní posudek i u námitek, které se týkají špatně evidovaných dob pojištění a odpracovaných let. To zatěžuje systém nejen posudkářů, ale i praktických lékařů a zároveň opět prodlužuje dobu řízení.

Příkladem může být klient s onkologickým onemocněním, který sám nic nezavinil. Ke konci nemocenských dávek podal žádost o invalidní důchod. Po více než 3 měsíčním řízení dostal rozhodnutí, že je ve 3 stupni invalidní, ale pro nesplněné doby pojištění nemá nárok na výplatu invalidního důchodu. Podal tedy námitku, kde doložil doklady o zaměstnavateli, který ve výčtu zaplaceného sociálního pojištění nebyl. Zároveň musel požádat o dávky hmotné nouze přibližně ve výši životního minima. Po 3 měsících se nestalo nic. Při kontaktování České správy sociálního zabezpečení se dozveděl, že právní odbor jednání minimálně o 1 měsíc prodloužil. Po dalším měsci se nestalo opět nic a po telefonátu mu bylo sděleno, že byl vyžádán lékařsk posudek. Pracovnici dávek hmotné nouze se to zdálo podezřelé. Musel tedy kontaktovat ČSSZ znovu a požádat o zaslání informace o stavu námitkového řízení. Po přibližně 8 měsících od podání žádosti o invalidní důchod klient stále nemá peníze a žije při léčbě onkologikého onemocnění z dávky hmotné nouze.

Víme, že ne každý posudek takto dopadá, mnoho jich je jistě vyřešeno tak jak má a ke spokojenosti všech zúčastněných. Také víme, že stav posudkového lékařství je opravdu vážně přetížen, ale dopady do života lidí jsou v některých případech skutečně až devastující. A to nás jako sociální pracovníky opravdu mrzí a nemůže nechávat chladné.

Proto pokud podáváte námitku k rozhodnutí o invalidním důchodu, počítejte se všemi možnostmi. A pokud se dostanete do situace, kdy se vám něco nezdá či potenciálně můžete mít problém, neodkládejte kontakt se sociálními pracovníky a optimálně dávejte vědět o své situaci dále.

Menu
Centra