Příspěvek 5 000 Kč na dítě

29. 6. 2022
Prezident schválil jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě. Jednat se bude o rodiny, jejichž loňské příjmy nepřevýšily 1 milion korun hrubého. Domácnosti, které pobírají přídavky na děti, získají podporu automaticky a to v srpnu. Ostatní rodiče o ni budou muset požádat a podpora by měla dorazit do konce dalšího měsíce po rozhodnutí o přiznání.

Do milionového příjmu se bude započítávat nejen výdělek ze zaměstnání a podnikání, ale také z nájmů a rovněž ostatní příjmy. Patří k nim příjem z autorských práv, výživného, z prodeje nemovitostí, cenných papírů i jiných věcí či z převodu firmy. Příspěvek na péči se do příjmů nezapočítává.

Na podání žádosti budou mít rodiče rok. Náklady do rozpočtu budou činit zhruba 7,8 miliardy korun.

Menu
Centra