Prezentace psychologické a sociální problematiky na konferencích

Sociální pracovnice Mgr. Šárka Slavíková se aktivně účastnila konference s názvem Zaslouží si lékařská posudková služba změnu ? Konference se konala 18.11.v Poslanecké sněmovně, po přednesení všech příspěvků proběhla bouřlivá diskuse, která snad přinese změny v LPS k lepšímu.

 Sociální pracovnice a terapeutka Bc. Michaela Čadková Svejkovská prezentovala 20.11. na konferenci Aliance žen s rakovinou prsu příspěvek Co se děje na poli psychosociální péče v České republice aneb ozvěny konference „I slova léčí ll.“, který měl u posluchačů velký ohlas.

Menu
Centra