Převzetí důchodu na základě plné moci

16. 2. 2021

V době nouzového stavu mohou důchodci, kteří jsou staršího věku nebo mají oslabenou imunitu, pověřit vyzvednutím důchodu v hotovosti svého příbuzného nebo jinou důvěryhodnou osobu.

Jak postupovat při převzetí důchodu na pobočce České pošty?

  1. Nový tiskopis plné moci si můžete stáhnout zde: https://bit.ly/394Umay
  2. Tento formulář je zapotřebí vyplnit a podepsat. Podepíšete ho vy i pověřená osoba
  3. S takto vyplněným formulářem může pověřená osoba vyzvednout váš důchod na pobočce České pošty. Je také potřeba, aby si s sebou vzala svůj občanský průkaz
  4. Plná moc slouží jednorázově pro vyzvednutí konkrétní splátky důchodu. Pro každou další splátku je nutné formulář vyplnit znovu
  5. Aktualizovaný tiskopis je nutné použít už při výplatách únorových splátek důchodů se splatností 16. 2. 2021

V případě, že důchodce nemá nikoho, komu by udělil plnou moc pro vyzvednutí důchodu na pobočce České pošty, může se s ní domluvit na doručování důchodu na adresu svého bydliště.

Pokud je důchodce hospitalizován po dobu delší než 1 měsíc, může prostřednictvím zdravotnického zařízení, ve kterém se léčí, požádat o dosílku důchodu na adresu tohoto zařízení.

V případě potřeby dalšího poradenství kontaktuje sociálního pracovníka Amelie: socialni@amelie-zs.cz, Tel: 739 004 222

Menu
Centra