Pravidelné skupinové aktivity Center Amelie

Pokračujeme v nabídce podpůrných aktivit – využijte jich!

Centra Amelie nabízejí mnoho odborných individuálních konzultací, kromě toho, ale doplňují nabídku i skupinové aktivity. Ty jsou pro onkologicky nemocné i jejich blízké také zdarma a podporují člověka v nemoci i ve stresu a zaměřují se na několik oblastí podpory – na sebezkušenost, fyzickou aktivizaci, podporu zvládání a skupinové setkávání.

Nabídka v Praze pak zahrnuje: relaxace, pilates, tvůrčí dílny, trénink paměti, arteterapii, jógu i kompenzační cvičení či přednášky

Nabídka v Liberci zahrnuje: plavání, cvičení v bazénu, čajovnu, arteterapii, vycházky a přednášky

Nabídka v Olomouci pak: cvičení paměti, arteterapii, výlety a dramaterapii

Nabídka v Rakovníku: výlety, vycházky, setkání mimo nemocnici i v ní, přednášky

Kromě toho je část skupin dostupná i online.

Stačí se jen domluvit s koordinátorem Centra.

Využijte pro sebe podporu v mnoha podobách, podle toho, co vám sedí nebo potřebujete!

Ve společenství je síla!

Menu
Centra