Pracovní neschopnost v době koronaviru u onkologicky nemocných

25.3.2020

Obecně platí, že zaměstnanec nebo OSVČ, který si hradil nemocenské pojištění, má nárok na běžnou pracovní neschopnost a to z důvodu onemocnění koronavirem nebo při nařízení karantény. Prvních 14 dnů u zaměstnanců náleží náhrady mzdy, osoby samostatně výdělečně činné nárok na náhradu mzdy nebo platu nemají. Nemocenské dávky pak náleží oběma skupinám od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. V praxi to tedy znamená, že u karantény jsou nemocenské dávky jen pokud je delší než 14 dnů. OSVČ musí dále splnit podmínku, že jejich účast na nemocenském pojištění musí trvat alespoň 3 měsíce a to před začátkem pracovní neschopnosti.

U onkologicky nemocných pak v praxi vzniká několik modelů důvodů pracovní neschopnosti:

 • Blíží se konec pracovní neschopnosti (konec podpůrčí doby 380 dní) a onkologicky nemocný zvažoval návrat do svého zaměstnání, například na snížený úvazek. Vzhledem k epidemii koronaviru a relativně krátké doby od akutní onkologické léčby či například snížené imunitě, která ještě není v normě se obává zvýšeného rizika nákazy a komplikací. A to ať z důvodu pracoviště samotného či dopravy do zaměstnání.
  • Zde se doporučuje domluvit se s lékařem, který vede pracovní neschopnost a požádat o prodloužení podpůrčí doby. Žádá se 30 dní před koncem základní podpůrčí doby, o jejímž konci by měl být nemocný vyrozuměn dopisem z OSSZ.
  • Pokud by nebyla podpůrčí doba prodloužena, nemusí to být důvod pro ukončení pracovní neschopnosti. Je na domluvě a rozhodnutí ošetřujícího lékaře zda-li bude pokračovat v pracovní neschopnosti i bez nároku na finance. Pracovní neschopnost pak slouží jako omluvenka do zaměstnání.
 • Onkologicky nemocný v akutní nebo udržovací léčbě, který zvládal svou pracovní pozici při domluvě se zaměstnavatelem za běžné situace, by měl aktuální riziko nákazy koronavirem zvlášť přehodnotit a poradit se s onkologem a pracovní neschopnost si nechat vypsat.
 • Onkologicky nemocný krátce v pracovním procesu, který dokončil léčbu nedávno. Pracovní neschopnost mu byla již ukončena, vyčerpal celou podpůrčí dobu a na novou nemá odpracovaný potřebný počet dnů.
  • Zde se doporučuje prodiskutovat opravdovou míru rizika se svým ošetřujícím lékařem
  • Snažit se domluvit se zaměstnavatelem na maximálním možném rozsahu práce z domova
  • V krajní variantě jít na pracovní neschopnost i bez finančního zajištění

Obecně se doporučuje snažit se zůstat maximálně v klidu, svojí situaci konzultovat s ošetřujícím lékařem a dodržovat pečlivě všechna vládní nařízení a epidemiologická opatření. Zároveň pochopit, že všichni jsou přetížení (lékaři, pracovníci nemocenských dávek OSSZ, atd.) a je velmi náročné se s někým spojit po telefonu.

Amelie je tu pro vás a nabízí i v době epidemie služby Odborného sociálního poradenství po telefonu, emailu, skype a případně i osobně, více ZDE

Menu
Centra