Poslední volná místa v projektu

V podzimním bloku projektu „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“ máme poslední volná místa. První pracovně-vzdělávací blok začíná v září tohoto roku (s 1-2 setkáními v průběhu srpna) a zúčastní se ho maximálně 12 klientů.

Na začátku každého vzdělávacího bloku stojí zmapování silných stránek a individuálních potřeb jednotlivých účastníků. V další fázi účastníci absolvují odborně vedené kurzy, ve kterých získají důležité informace, které jim pomohou orientovat se nejen na trhu práce. V této části projektu dostanou účastníci projektu příspěvek na dopravu a stravu.

Účastníkům projektu bude umožněno získat co nejvíce praktických zkušeností, i proto jsou součástí každého vzdělávacího bloku tzv. výběrová řízení na zkoušku v nejrůznějších firmách, kde si účastníci vyzkouší telefonický kontakt se zaměstnavatelem, odeslání životopisu, motivačního dopisu a pracovní pohovor. To vše v bezpečném prostředí spolupracujících firem.

Praktickou zkušeností bude výběr, plánování a realizace skupinových projektů, například uspořádání jednorázového programu pro Centrum Amelie.

Další část vzdělávacího bloku je zaměřena na získání pracovního místa, čemuž předchází nepovinná placená pracovní praxe u dojednaných zaměstnavatelů z oblasti komerční, manuální a sociální. Praxe probíhá po dobu dvou týdnu, po 4 hodinách denně. Na pracovní praxi navazuje aktivní podpora při hledání a zprostředkování vhodného zaměstnání. Účinným prostředkem při oslovování vhodných zaměstnavatelů budou mzdové příspěvky. Důraz je kladen i na podporu úspěšných absolventů projektu formou komplexního poradenství ještě čtyři měsíce po získání pracovního místa.

Úspěšní absolventi na závěr účasti v projektu obdrží certifikát o absolvování projektu, potvrzení o absolvování pracovní praxe a závěrečnou zprávu, která jim usnadní orientaci v pracovních předpokladech, silných  a slabých stránkách.

Pro více informací kontaktujte Šárku Slavíkovou, e-mail: infoprojekt@amelie-zs.cz, tel.: 608 458 304

https://www.amelie-zs.cz/cz/zamestnavani

Menu
Centra