Pomozte nám udělat přehled v dostupnosti

Co je a co není podle vás dostupné?

Přiložený krátký dotazník pomůže Amelii zmapovat pohled nemocných na dostupnost podpůrných služeb. Také napoví o tom, zda si onkologicky nemocní myslí, že má pandemie COVID vliv na dostupnost podpůrných služeb.

Anonymní dotazník je určen pro všechny onkologicky nemocné bez rozdílu věku, diagnózy a odstupu od léčby.

Vyplnit, jej můžete ZDE.

Amelie se dlouhodobě věnuje psychosociální podpoře díky psychologům, psychoterapeutům a sociálním pracovníkům. V posledních letech rozšířila svou nabídku služeb i o výživové poradenství nutričního terapeuta a nově i konzultace fyzioterapeuta, on-line skupiny či poradenství v oblasti sexuality.

Dostupnost nás zajímá dlouhodobě!

 

Menu
Centra