Tulipánový měsíc 2020

Sice je ještě brzy, ale my už připravujeme akce pro onkologicky nemocné a jejich blízké na březen 2020.

Opět chceme přinést radost a naději těm, kdo se přímo či zprostředkovaně potýkají s onkologickým onemocněním a také budeme seznamovat s potřebností psychosociální pomoci, jako komplexním přístupem k člověku v nemoci. Zároveň nabízíme možnosti podpořit nemocné i jejich blízké vlastní aktivitou – jako dobrovolník, tvůrce obrázku k výzdobě, účastník přednášky či workshopu a nebo jako podporovatel.

Připravujeme se jako vždy na tři činnosti:

  • aktivní vyjádření účasti nemocným – žijeme zde spolu – již nyní se vytváří obrázky pro výzdobu a hledají dobrovolníci
  • informační a osvětovou kampaň – život s rakovinou – poptáváme partnery pro zviditelnění, připravujeme letáky a plakáty
  • podporu bezplatných služeb Amelie – děláme radost – opět budeme prodávat tulipány a dělat akce pro radost

Prohlédněte si zatím, co vše se dělo a připomeňte si, jak vypadal Tulipánový měsíc 2019,

podobné to bude i v roce 2020.

Těšíme se na všechny, kdo se zapojí!

Menu
Centra