Výzdoba onkologických pracovišť

Vzkazujeme: jsme s vámi a myslíme na vás!

Nemocní lidé i jejich blízcí se někdy jakoby zakuklí do nemoci. Vidí jen ji a léčbu, obtíže, které z toho plynou. Uzavírají se, nechtějí překážet, zatěžovat a stáhnou se do sebe, utíkají tiše z běžného života. Pro okolí se stávají neviditelnými.

Okolí na to často tiše hledí. Vzniká nedorozumění, které je pak těžké zpětně prolomit.

Proto je tu Tulipánový měsíc, aby nemocným i jejich blízkým řekl: svět mimo nemoc s vámi dál počítá.

Lidé – děti i dospělí, zdraví i nemocní, každý kdo chce se zapojuje a posílá vzkaz svým obrázkem, výrobkem. Obrázek zdobí prostředí onkologických pracovišť po celý březen (mnohdy i déle) a mění atmosféru zdravotnického zařízení.

Nyní začínají do Amelie a na další místa proudit obrázky k výzdobě.

Výzdobu nemocnic budou zajišťovat dobrovolníci Amelie a spolupracující organizace koncem února a začátkem března.

Mezi spolupracující organizacemi jsou:

Postupně budeme ukazovat jména institucí, které se zapojily do výzdoby a zaslaly obrázky a výrobky.

Také budeme ukazovat místa, která se podařilo vyzdobit.

Zde pár fotografií z toho co už dorazilo do Amelie.

 

Ještě je čas se zapojit – jako dobrovolník a nebo něco vyrobit!

Těšíme se na další a další obrázky a výrobky a také na výzdobu.

Menu
Centra