Dobrovolníci pro Tulipánový měsíc 2019

Do akcí Tulipánového měsíce 2019 hledáme pomocníky.

Hledáme právě vás!

Hledáme lidi, kteří se chtějí do Tulipánového měsíce jakkoli zapojit – z dobré vůle, bezplatně, s radostí a ochotou. Nabízíme spolupodílení se na něčem, co MÁ SMYSL! Počítáme se zaškolením a vedením na akci.

Stačí pár hodin v pravý čas a kouzlo pomoci a podpory je na světě.

Pokud máte zájem, kontaktujte:

v Praze Evu Račanovou, tel: 733 640 872, dobrovolnici@amelie-zs.cz

v Mníšku, Na Pleši a okolí Dinu Rišianovou, tel: 608 458 303, dina.risianova@amelie-zs.cz

v Rakovníku Jiřinu Veckovou, tel: 733 640 873, rakovnik@amelie-zs.cz

v Olomouci Terezu Kvapil Pokornou, tel: 739 005 123, olomouc@amelie-zs.cz

v Liberci Petru Kuntošovou, tel: 608 458 277, liberec@amelie-zs.cz

v Jihlavě Alici Baštovou, alice.bastova@seznam.cz

v Příbrami Terezu Bartošovou z dobrovolnického centra v nemocnici, tel: 725 838 889, dobrovolnicke.centrum@onp.cz

v Havlíčkově Brodě Marcelu Kubátovou z poradny Mezi stromy, tel: 728 469 580, poradna@hospicmezistromy.cz

za projekt jako celek Terezu Žílovou, tel: 731 610 060, tereza.zilova@amelie-zs.cz

nebo Míšu Čadkovou Svejkovskou, tel: 608 458 282, amelie@amelie-zs.cz

Možná byste se chtěli zapojit, ale nevíte přesně jak? Zde jsou vypsané možnosti jak se dobrovolníci v Tulipánovém měsíci zapojují jako příklad, ale určitě byste našli i další využití:

  • pochůzky po městě (přinesení výkresů ze škol a dalších zařízení, roznos letáků a plakátů na předem domluvená místa apod.) v lednu, únoru i březnu
  • příprava výzdoby do nemocnic (třídění obrázků, jejich příprava, doplnění jmenovek, kontrola) v únoru
  • výzdoba v nemocnici a na ambulancích na začátku března (na předem domluvených místech budeme zdobit prostory, kde se pohybují onkologicky nemocní a jejich blízký, materiál i doprovod povolané osoby bude zajištěn)
  • úklid výzdoby na začátku dubna (opačný proces výzdoby 🙂
  • vedení či pomoc při realizaci aktivity pro nemocné (obvykle výtvarná či hudební dílnička nebo práce u lůžek, záleží na zkušenostech a chuti, materiál a doprovod zajištěn) během března
  • hudební i jiná produkce pro nemocné v nemocnicích (zazpíval sbor, hrálo se divadlo, zahrála kapela, organizace závisí na místních možnostech, ale byli bychom nápomocni s provozními věcmi, organizací i doprovodem) během března
  • lidský jukebox na pokoje (dvojice či trojice hudebníků a zpěváků navštíví v domluvený termín a čas nemocné na pokojích a z připraveného repertoáru zahraje a zazpívá na přání) – neočekáváme profesionály, ale nadšence, co se nebojí jít ven a zvládnou něco lidového, country, folk a třeba i něco novějšího (nejoblíbenější jsou stále lidovky 🙂 během března
  • dokumentace akcí (nafocení či natočení akce pomůže zachytit jedinečnost okamžiku a přiblížit těm, kdo se na nich podílejí, i když nejsou přítomni) během března
  • napsání příspěvku, sdílení dění (nadšenec, novinář může pomoci s dosahem nejen akcí, ale i komunikace tématu psychosociální pomoci na webech, facebooku, v novinách a dalších mediích a sdílet) od února do dubna

Určitě je i mnoho dalších činností, při kterých by dobrovolníci našli využití.

Neváhejte nás kontaktovat. Neochuzujte Tulipánový měsíc 2019 o svou účast!

Menu
Centra