Život s rakovinou

Tato část Tulipánového měsíce je vždy zaměřena na informace a informovanost. Ukazujeme, co je komplexní psychosociální péče, proč je důležitá, kdo ji dělá a kde. Je možné získat leták o projektu, přijít na přednášky a workshopy.

I v roce 2018 jsme připravili plakáty a letáky a jejich distribuci. Díky spolupráci s partnery jsme zrealizujeme minikampaň v MHD v Praze a Liberci. Navázali jsme kontakty s medii.

Co se povedlo:

  • Realizace letáků a plakátů s informacemi a kontakty
  • Rozdáno přes 5 tisíc letáků, 100 plakátů
  • 91 citylights v Praze
  • 2.780 plakátků v busech a tramvajích v Praze
  • Infopanel v centru Liberce
  • 100 plakátků v busech a tramvajích v Liberci
  • Informace v médiích 15x
  • Informace v médiích Amelie 76x

Každý měl možnost najít informace, které jsou či mohou být důležité.

Menu
Centra