Výzdoba

Výzdoba v nemocnicích a ordinacích je vzkazem nemocným, „nejste v tom sami, jsme s vámi“.

Do výzdoby se zapojuje široká veřejnost tak, že posílá své obrázky. Zapojují se jednotlivci, školy, školky, spolky hasičů a mateřská centra a další. Poděkování patří všem, kdo se zapojili – podívejte na ně.

Poslední týden v únoru a první v březnu se výzdoba přesunula díky dobrovolníkům na onkologická oddělení nemocnic a do ambulancí, aby vzkázala nemocným, že na ně někdo venku myslí. Výzdoba těší příchozí po celý měsíc březen.

Vyzdobili jsme:

 • Hematoonkologickou ambulanci ve VFN v Praze
 • Onkologická lůžka na Gynekologicko porodnickém oddělení VFN v Praze
 • Onkologickou ambulanci a přilehlé prostory v FN Olomouc
 • Onkologické oddělení – lůžka ve FN Olomouc
 • Onkologická lůžka a další prostory Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc
 • Transfuzní oddělení FN Olomouc
 • Onkologickou ambulanci v Nemocnici Na Bulovce v Praze
 • Onkologická lůžka a stacionář v Nemocnici Na Bulovce v Praze
 • Onkologická a paliativní lůžka Nemocnice Pod Petřínem
 • Onkologické oddělení a ambulance v Krajské nemocnici v Liberci
 • Onkologická ambulance nemocnice v Jablonci nad Nisou
 • Onkologická ambulance a další prostory Okresní Nemocnice Příbram
 • Onkologické oddělení Jihlavské nemocnice
 • Onkologická ambulance Nemocnice Havlíčkův Brod, spolu s dalšími 3-mi odděleními včetně psychosociální poradny a ambulance bolesti

Do organizace výzdoby se zapojují kromě dobrovolníků Amelie a dobrovolníků z řad široké veřejnosti i spolupracující organizace. Mezi nimi jsou:

Obrázky k výzdobě už mají svá místa, možná mezi nimi jsou i ty vaše.

Stejně jako ten z arteterapie v Centru Amelie Olomouc, které vyrobili onkologicky nemocní pro onkologicky nemocné – opravdu každý může přiložit ruku k dílu!

Menu
Centra