Život s rakovinou

Tato část Tulipánového měsíce je zaměřena na informace a informovanost. Ukazujeme, co je komplexní psychosociální péče, proč je důležitá, kdo ji dělá a kde. Bylo možné získat leták o projektu, přijít na přednášky a workshopy. Dát vědět těm, kteří by to mohli potřebovat.

Vytiskli jsem 100 plakátů a 3.000 letáků, které jsme průběžně distribuovali. V Praze se díky partnerům podařila informační minikampaň v metru, tramvajích a autobusech. Navázali jsme kontakt s medii.

Každý nemocný i jeho blízký totiž potřebuje informační servis, ale velmi často může ve svůj prospěch využít i psychologické a sociální poradenství. Zlepšuje se tak jeho kvalita života a efektivita léčby. Najděte informace, které jsou či mohou být pro vás nebo vaše blízké důležité.

Menu
Centra