Žijeme zde spolu

Tato část Tulipánového měsíce je zaměřena na akci ve prospěch onkologicky nemocných i jejich blízkých. Zapojit se může každý, kdo chce a podle toho jak se cítí. Chceme, aby lidé s rakovinou nebyli sami, aby věděli, že na ně lidé venku, mimo nemoc, myslí. Vyjádřujeme účast výzdobou nemocnic, návštěvami a dalším programem. Dáváme vzkaz naděje, soudržnosti nemocným a jejich blízkým. Zapojují se děti i dospělí. Přidalo se více než 1300 osob.

Připravujeme výzdobu na onkologických a hematoonkologických odděleních nemocnic, ale i na ambulancích a v mamocentru. Výzdoba, kterou připravili jednotlivci, školy a školky, ale i další organizace, se instalovala v přelomovém týdnu února a března. Podívejte se, co k výzdobě dorazilo, odkud a také kam se dostalo. Do výroby dílek se zapojilo se více než 49 insititucí. Dílka se pak instalovala v 9-ti nemocnicích po celé ČR a dílka tak byla k vidění na 14-ti onkologických odděleních a ambulancích. Podívejte na souhrn.

V nemocnicích se připravovaly také akce pro nemocné – výtvarné dílny, hudba, lidský jukebox a také koncert dětského pěveckého sboru. Na fotky a přehled akcí se můžete podívat zde. Proběhlo 12 akcí a dílen, kterých se účastnilo více jak 90 nemocných.

Do akcí se připojily i Centra Amelie, která nabídla přednášky, workshopy a akce. Na popisy a fotografie se podívejte zde. Uskutečnilo se 10 akcí ve všech 4 Centrech Amelie a zůčastilo se jich téměř 60 osob.

Každý, kdo měl chuť, se mohl zapojit – ať už byl zdravý, nemocný, blízký nemocného a nebo byl jen zvědavý – takových se našlo celkem 51. 

Díky vám.

Menu
Centra