Tulipánový měsíc 2016

Tulipánový měsíc 2016 – březen 2016.

Seznamujeme veřejnost s tím, že rakovina není jen nemoc, smrt a utrpení, rakovina je i život s ní – po temné zimě přichází jaro a s ním i naděje, informujeme o možnostech a potřebnosti psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým a to srozumitelnou a aktivní formou a nabízíme možnost podpořit nemocné i jejich blízké a to různou měrou vlastní aktivity.

Zde pak najdete výstup ročníku 2016, ale také jeho záhájení, průběh a mediální výstupy projektu.

Tulipánový měsíc má tři různé aktivity:

– Informační a osvětovou kampaň

– Aktivní vyjádření účasti nemocným

– Podporu služeb Amelie

Amelie totiž pomáhá žít život i s rakovinou!

Menu
Centra