Martina V.

Martina Večerková

dobrovolnice Centra Amelie Olomouc od r. 2016, která se věnuje onkologicky nemocným na lůžkovém oddělení Onkologické kliniky FN Olomouc. V roce 2017 byla nominována na ocenění Křesadlo. Pracující žena a maminka.

 „K pomoci druhým jsem se poprvé dostala již v 90. letech, kdy jsem v Německu vypomáhala v domácnosti ženy postižené kvadruplegií. Ta byla odkázána na pomoc ostatních přes 20 let. Myslím, že to byla zásadní životní zkušenost, která určila moji další cestu k pomáhání. Do té doby jsem se nikdy s takto postiženým člověkem přímo nesetkala. Postupně mě během let potkávaly další zkoušky, jako nemoc a umírání blízkých. Jakmile mi to moje rodinná situace umožnila, začala jsem zjišťovat možnosti působit jako dobrovolnice. Oslovila jsem Charitu Zábřeh a začala jsem s dobrovolnictvím. Charita mě vyslala na školení, které organizovalo Centrum Amelie Olomouc. Činnost Amelie mě velmi oslovila. Řešila jsem tehdy velké dilema – pro kterou organizaci se rozhodnout – a tak jsem tenkrát začala působit v obou zároveň. Aktuálně působím na lůžkových odděleních onkologie a mým krédem je, že chci nemocným alespoň na chvilku zpříjemnit  jejich pobyt v nemocnici. Tato činnost mě velmi naplňuje. Je to zároveň velká výzva v tom, zda dokážu navázat s nemocnými kontakt a pomoci jim cítit se lépe. Vyslechla jsem už mnoho příběhů a každý z nich mě něčím obohatil. Někdo svou neuvěřitelnou energií, někdo svým pozitivním myšlením. Ale samozřejmě se setkávám i se smutky a problémy nemocných. To hlavní, na co se při svých návštěvách na onkologii soustředím, je snaha naslouchat.“

Menu
Centra