Honza P.

Jan Pospíšil

dobrovolník Centra Praha od r. 2009, který se věnuje onkologicky nemocným na lůžkovém oddělení Onkologické Kliniky VFN v Praze na Karlově náměstí. Má osobní zkušenost s onkologickým onemocněním.

„Od roku 2009, kdy mi byl diagnostikován mnohočetný myelom, jsem prošel dvěma aktivními léčbami, dvěma transplantacemi kostní dřeně, operacemi páteře a srdce. Od té doby se věnuji dobrovolnictví v Amelii, o kterém jsem se dozvěděl na přednášce paní Pavly Tiché, zakladatelky organizace.Tato dobrovolná aktivita mi přináší především radost ze souznění. Jde o souznění s tím, co jsem sám prožil a prožívám, s tím, co cítí nemocní, ke kterým jako dobrovolník přicházím.

Domnívám se totiž, že psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým je pro ně mnohdy důležitá. Vím, jak je těžké, když se najednou z pozice zdravého jedince ocitnete v roli pacienta. Mnohdy se však setkávám s úžasnými životními příběhy nemocných a poznávám velké, originální osobnosti. Jsem rád, že pacienti ke mně mají důvěru a chtějí si popovídat o svém životě, radostech, tužbách, či bolestech. To jsou věci, které se lékařům běžně nesvěřují a jejichž sdílení je pro nemocné důležité, protože při léčbě těla se musí cítit léčena i duše – třeba i tím, že si o těchto věcech nemocný popovídá. Myslím, že je důležité, aby pacient potkal někoho, kdo si s ním má zájem pohovořit nejen o nemoci a léčbě, ale také o životě. A jestliže má dobrovolník vlastní životní zkušenosti s podobnou situací, může to být výhoda a povzbuzení. Aktivity Amelie pomáhají i mně – nejen pozitivitou svých činností a programů, umožněním dobrovolnické aktivity pro onkologicky nemocné a jejich blízké, ale i setkáváním se s úžasnými lidmi v Amelii, kteří obětují svůj čas nezištné pomoci druhým.“

Menu
Centra