Pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění

⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

Onkologicky nemocný má v průběhu léčby i po ní nárok na různé rehabilitační a kompenzační pomůcky, které slouží buďto k nácviku pozbytých dovedností, nebo ke kompenzaci handicapu. Touto problematikou se cíleně zabývá rehabilitace, ergoterapie a protetika.

Kompenzační pomůcky související přímo s onkologickou léčbou obvykle může předepsat přímo onkolog, některé další urolog nebo i praktický lékař. Některé pomůcky hradí pojišťovna plně, na jiné musí nemocný doplácet. U  některých stačí podpis odborného lékaře, jiné musí ještě potvrdit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Všechny pomůcky mají u všech zdravotních pojišťoven celkovou cenu i úhradu od pojišťovny stejnou.

Konkrétní pomůcky je možné vyhledat na portále Národní informační sytém zdravotnických prostředků: www.niszp.cz/registr-zdravotnickychprostredku.

Onkologicky nemocní nejčastěji užívají:

  • Epitéza (po ablaci prsu) Rozlišujeme pooperační a trvalou mammární epitézu.
    • Kompresivní podprsenka (při lymfatickém otoku v okolí prsu)
    • Kompresivní návleky na paži (při lymfedému)
  • Stomické pomůcky – Pomůcky může předepsat praktický lékař, urolog, chirurg, internista nebo onkolog. Obvykle se předepisují na dobu 3 měsíců. Praktičtí lékaři často nemají úplný přehled o stomických pomůckách. Je výhodné získat informace z katalogů firem, na informačních linkách, v poradnách stomasester, proktologických poradnách nebo v klubech stomiků.

Paruka při ztrátě vlasů nově není hodnocena jako kompenzační pomůcka. Není tedy v seznamu pomůcek, ale některé zdravotní pojišťovny na její pořízení přispívají v rámci bonusových programů. Výše příspěvku se ovšem může meziročně lišit.

⇐ předchozí kapitola      další kapitola ⇒

Menu
Centra