Podpořte informovanost

Podpořte doručení informací všem, kdo je potřebují

Každý, kdo hledá informace, které mohou podpořit jeho léčbu a úzdravu či vyrovnání s onkologickou nemocí, je najde u nás – v letácích, brožurách, na webu nebo v přednáškách.

Každý, kdo si napíše, dostane bezplatně brožury nebo letáky poštou.

Tak to má být, informace mají být bezplatné a dostupné, obzvláště pokud je ten, kdo je potřebuje v nějaké nouzi. A u většiny onkologicky nemocných dochází v nemoci a následném životě s ní, ke snížení příjmů.

Amelie nyní hledá zdroje na tisk a distribuci brožur a letáků. Schází nám ještě 80 tisíc na tento rok.

Pokud můžete a dává vám to smysl, podpořte nás. Pomůžete tak těm, kdo jsou ztraceni ve spletitém životě s rakovinou!

Pošlete jakoukoli částku na sbírkový účet Amelie 229369762/0300.

Pro rychlou platbu můžete použít i níže zobrazený QR kód.

Ten, kdo má informace, se lépe rozhoduje – k tomu přispějí vaše finance, aby se lidé lépe rozhodovali.

Menu
Centra