Podpořte Amelii v Olomouci

Podpořte nás v ČSOB pomáhá regionům

Možnost finanční podpory bude otevřená jen do 6.1.2020.

Podle toho, kolik se Amelii podaří získat financí od veřejnosti, bude konečná odměna ČSOB. Ta celou částku doplní buď 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč nebo 25 000 Kč. Více informací naleznete na stránkách projektu ČSOB pomáhá regionům.

Centrum Amelie poskytuje pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým již 11 let. Organizuje arteterapii, cvičení, výlety, vzdělávací aktivity či návštěvy dobrovolníků v nemocnici. Dělá dobrou práci.

Pokud máte chuť a možnost, budeme rádi za podporu nejen financemi, ale i sdílením.

Pomáhat má smysl.

Menu
Centra