Opatření Amelie od 16.3.

Staráme se o nemocné rakovinou i jejich blízké, ale také o pracovníky a Amelii

V návaznosti na vzniklou situaci a prohlášením vlády 15.3. jsme se rozhodli:

  • zrušit všechny skupinové aktivity v Centrech Amelie, nemocnicích a projektech do odvolání
  • omezit a přesunout všechny individuální aktivity, které nejsou v krizovém režimu do odvolání
  • nabídnout jiné formy podpory a služby, které může nyní veřejnost využívat – telefony, e-maily, skype komunikaci a také online přednášky a Linku Amelie
  • individuální konzultace, které nesnesou odkladu zůstávají zachovány a je možno zvýšeně využívat i jiné možnosti kontaktu

Naši pracovníci dbají své i Vaší bezpečnosti a zůstávají Vám k dispozici.

I Vy na sebe myslete.

Amelie je tu stále s Vámi!

Menu
Centra