Ocenění Křesadlo 2013 získala dobrovolnice Amelie

V pondělí 16.12.2013 se ve velkém sálu Arcibiskupského paláce v Olomouci konalo slavnostní předávání ocenění Křesadlo 2013. Tato cena je určena dobrovolníkům jako poděkovaní za jejich obětavou činnost na pomoc potřebným, aneb, jak praví motto, je to ocenění „pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.

Jednou z nominovaných, která Křesadlo získala, byla i paní Ludmila Bednářová, dobrovolnice Amelie. Paní Bednářová, sama bývalá onkologická pacientka, se do dobrovolnického programu Amelie zapojila teprve v únoru 2013 a již za tak krátkou dobu získala toto krásné ocenění. Právem si ho ale zaslouží, neboť se do práce pustila s obdivuhodným elánem a nasazením. Pravidelně jednou až dvakrát týdně dochází na lůžkové oddělení Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, kde pro pacienty připravuje různé tvořivé aktivity. O tom, že je opravdu velice šikovná, se můžete přesvědčit na fotografiích, které jsou ukázkou její tvorby s pacienty.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim hodně sil a energie do další činnosti!

 

Menu
Centra