Poděkování Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 2013

V rámci předávání Ceny Olgy Havlové převzala Pavla Tichá, zakladatelka a ředitelka Amelie, o.s. poděkování za vynikající realizaci projektu.

Menu
Centra