Nový projekt „Poraďte se“

Amelie od listopadu zahájila přípravu a realizaci projektu společnosti Merck zaměřeného na poradenství pacientům s metastazujícím kolorektální karcinomem s názvem Poraďte se. Amelie v projektu zajišťuje odborné sociální poradenství (telefonické, emailové osobní), přípravu brožury a podílí se na prezentaci projektu. Do projektu jsou zapojeny pobočky Praha, Olomouc a Liberec.

Menu
Centra