Nezaměstnanost roste

2. 12. 2020

Pandemie COVID-19 postihla řadu profesí, OSVČ, firem a podniků. Řada lidí přišla a přijde o práci. Nezaměstnanost z velmi příznivých čísel postupně stoupá.

% nezaměstnaných v celé ČR Počet nezaměstnaných OZP % OZP z celkového  počtu nezaměstnaných Počet OZP na 1 volné pracovní místo pro OZP
Listopad 2020 3,8 37 524 13,7 3,3
Prosinec 2019 2,9 33 726 15,6 2,9

Celkem zřetelně lze konstatovat, že nezaměstnanost stoupá i u osob se zdravotním postižením, kteří mají situaci s uplatněním na trhu práce složitější.

Amelie se podpoře onkologicky nemocných, kteří potřebují najít práci dlouhodobě věnuje. Od ledna plánuje realizovat On-line skupinu Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci.

Více informaci na socialni@amelie-zs.cz nebo na tel: 739 004 222.

 

Menu
Centra